Onze mensen

Hugo Simoens

Gemeenteraadslid

Jo Pierson

Fractieleider Gemeenteraad

Marijke Gidts

Lid provinciale partijraad

Andries Hofkens

Lid Afdelingsbestuur

Marina Salaets - Stas

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Rita Van Damme - Lombaerts

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Ellen Lammens

Voorzitter Gemeenteraad

Marleen Deputter

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Paul Duerinckx

Lid Afdelingsbestuur

Herman Vangilbergen

Lid Gecororaad

Bram Smits

Afdelingsvoorzitter

Hanne Janssens

Afdelingssecretaris

Willem Verstrepen

Lid Afdelingsbestuur

Gerard Janssens

Lid Afdelingsbestuur

Raf Gilles

Lid Afdelingsbestuur

Frans De Prins

Webmaster CD&V Lubbeek

Paul Verbeek

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Maria Schrevens

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Kristof Monival

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Jozefine Collaer

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Nicolas Pitschon

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Maria Verbelen

Lid Afdelingsbestuur

Willy Pierson

Webmaster CD&V Lubbeek