Onze mensen

Paul Duerinckx

Eerste Schepen

Hugo Simoens

Voorzitter Gemeenteraad

Jo Pierson

Fractieleider Gemeenteraad

Ellen Lammens

Gemeenteraadslid

Marina Salaets - Stas

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Rita Van Damme - Lombaerts

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Herman Vangilbergen

Lid Gecororaad

Marleen Deputter

Voorzitter Vrouw & Maatschappij Afdeling Lubbeek

Marijke Gidts

Provincieraadslid

Bram Smits

Afdelingsvoorzitter

Hanne Janssens

Afdelingssecretaris

Willem Verstrepen

Lid Afdelingsbestuur

Gerard Janssens

Lid Afdelingsbestuur

Raf Gilles

Lid Afdelingsbestuur

Frans De Prins

Webmaster CD&V Lubbeek

Paul Verbeek

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Maria Schrevens

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Kristof Monival

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Jozefine Collaer

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Nicolas Pitschon

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Maria Verbelen

Lid Afdelingsbestuur

Willy Pierson

Webmaster CD&V Lubbeek