JONGCD&V Lubbeek is uiteraard in de eerste plaats begaan met de jeugd in onze gemeente.

Ellen Lammens is onze voorzitter.