Nieuwsbrief zomer 2016
CD&V Lubbeek
N°20160307 - 22/07/2016
 
 
Jo Pierson wordt vierde schepen

Vanaf 1 september 2015 neem ik de fakkel over van Katrien Stroobants als vierde schepen. De volgende bevoegdheden worden integraal doorgegeven: financiën en budget, economie, internationale samenwerking  en communicatie. Het is  de bedoeling het werk van de voorbije jaren verder te zetten. Enerzijds vind ik het belangrijk om de diensten korter bij de burger te brengen door middel van eenvormige procedures en laagdrempelige communicatie. Anderzijds zie ik een grote uitdaging in de uitbouw en ondersteuning  van zowel lokale economie als internationale ontwikkelingshulp.

Wie ben ik?

Ik ben afkomstig van Lubbeek, 38 jaar, getrouwd, mama van 3 dochters.  Ik zette mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek in 2006. Gemeenteraadslid, commissieraadslid (financiën en grondgebonden), bestuurslid ACE en VZW Sint-Martinus zijn een greep uit het takenpakket die me de eerste 6 jaar lieten kennismaken met het politieke reilen en zeilen. Wat ik uit die periode vooral heb onthouden is dat je moet constructief en consequent samenwerken om tot stelselmatige uitvoering van de plannen te komen. Ik wil de volgende 3 jaar met plezier benutten om de meerjarenplanning  tot een goed eind te brengen.

Andries Hofkens
Voorzitter CD&V Lubbeek
 
Op dinsdag 1 maart was het dan zover: de Lubbeekse CD&V trok naar de stembus. Deze keer niet voor een gemeentelijk mandaat, maar voor hun eigen partijbestuur. Naast het stemmen was het ook en vooral een blij weerzien van enthousiaste partijleden. Ellen Lammens werd bevestigd in haar functie als voorzitter van onze ruime jongerenafdeling. Daarnaast werden Marleen Deputter en Gerard Janssens met een overtuigende stemming verkozen als voorzitter van respectievelijk Vrouw & Maatschappij en de Senioren.
 
 
 
Die avond kreeg ik van onze leden eveneens het vertrouwen om de komende drie jaar het voorzitterschap van onze afdeling op te nemen. Meer nog dan de stemming zelf, waren de reacties op mijn motivatie en verkiezing bijzonder hartverwarmend en ondersteunend … zoals dat past binnen een partij die werkt aan een warm Lubbeek.
 
De komende drie jaar zal er alvast werk gemaakt worden van een afdeling met visie die er staat, die er goesting in heeft en die dat breed uitdraagt. Met het sterke team van vandaag is het succes verzekerd.
 
Twee woorden van dank, waarvan de eerste uitgaat naar onze leden voor het vertrouwen en waarvan de tweede uitgaat naar Jozefien, Marijke, Katrien, Jaak en Jan voor hun inzet in het kernbestuur.
 
Hopelijk tot op één van onze activiteiten!
 
Warme groeten,
Andries
aehofkens@yahoo.com
0498/345.271
 


 Wil je een mailtje sturen naar Andries, klik hieronder

Lees meer ›

Kalender

woensdag, 4 oktober, 2017
Info-avond: Vernieuwd sociaal beleid met Jo Vandeurzen en Hugo Simoens
zaterdag, 14 oktober, 2017
Op de koffie met Koen Geens, in Vilvoorde, zaal De Met
vrijdag, 26 januari, 2018
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 26 januari 2018 in zaal Libbeke, Lubbeek