Inspiratiedag Lokale Top Jeugd

11 september

00:00 tot 00:00 uur

Onze jongeren zijn onze toekomst.

Daarom organiseert JONGCD&V op 11 september een lokale top met de vraag: hoe voeren we in onze steden en gemeenten beleid voor en door jongeren?

Minister van Jeugd Benjamin Dalle kwam langs om enkele Vlaamse instrumenten en projectoproepen relevant voor een lokaal jeugdbeleid aan te stippen.

Nationaal voorzitter Joachim Coens kaderde waarom Jeugd zo’n belangrijk thema is voor CD&V. 
En jeugdschepenen inspireerde met lokale voorbeelden hoe zij aan de slag zijn gegaan rond enkele brandend actuele thema’s.

-> Opgroeien van jongeren in een verstedelijkt Vlaanderen
Hoe omgaan met diversiteit als realiteit in het lokaal jeugdbeleid?
Wat is de kracht van het jeugd(opbouw)werk in het ondersteunen van kwetsbare kinderen en jongeren?
Hoe werken aan een vertrouwenswekkende relatie tussen politie & jongeren?
Spreker(s): Tom Dewandelaere (Boom) en Toon Vandeurzen (Genk)

-> Bouwen aan kindvriendelijke buurten
Hoe maken we gezonde en leefbare buurten voor onze kinderen en jongeren?
Hoe richten we buurten kindvriendelijk in?
Hoe zorgen we voor voldoende ruimte en infrastructuur voor jeugd en jeugdwerk?
Spreker(s): Dirk Vansina (Leuven) en Katrien Kenis (Pelt)

-> Geëngageerde jongeren en hun vrije tijd
Hoe bouw je een sterk vrijetijdsaanbod uit voor kinderen en jongeren?
Hoe krijg je de niet-georganiseerde jeugd betrokken in je gemeente?
Hoe moedigen we engagement door vrijwillige inzet aan en versterken we onze jeugdverenigingen en jeugdbewegingen in de gemeente?