De speerpunten CD&V Lubbeek

MOBIEL IN LUBBEEK

CD&V verhoogt de verkeersveiligheid door de voetganger en de fietser te laten meetellen als belangrijkste partners in de openbare ruimte.

Deze projecten wil CD&V realiseren:

 • herstel van bestaande fietspaden (Houwaartstraat, Boutersemstraat)
 • aanleg van nieuwe fietspaden (Bollenberg, de recreatieve fietsroute die Binkom met Pellenberg verbindt)
 • een fietssuggestiestrook op Heide en Drogenhof
 • fiets- en wandelroutes langs trage wegen om veilig de school en het dorpscentrum te bereiken
 • invoer van fietsstraten
 • verhogen van de handhaving van de snelheid via flitspalen en ANPR (nummerplaatherkenning).

Jaarlijks wil CD&V de helft van het budget voor buitengewoon onderhoud van de wegen besteden aan deze projecten.

SOCIAAL IN LUBBEEK

CD&V wil het sociaal en cultureel leven in onze gemeente verder ondersteunen.

Cultuur brengt mensen tot ontmoeting en zorgt voor sociale contacten.

 • Voldoende kinderopvang.
 • Schoolinfrastructuur laten gebruiken door verenigingen.
 • Jeugdbeleid maximaal ondersteunen.
 • Zelfstandig wonen voor senioren faciliteren.
 • Lokale economie en korte-keten-initiatieven promoten.
 • Burgerparticipatie mogelijk maken door reorganisatie van alle gemeentelijke adviesraden.
 • ACE (Atelier Creatieve Expressie) en AMW (Academie voor Muziek en Woord) behouden, om op een speelse manier kennis te maken met cultuur.

THUIS IN LUBBEEK

CD&V wil het rustig en groen karakter van de gemeente Lubbeek bewaren.

Een goede ruimtelijke ordening met toekomstvisie is DE waarborg om iedereen voldoende ruimte te geven om te wonen, om te werken, om naar school te gaan, om te ondernemen, om te ontspannen.

 • Kernverdichting, versterken van centrumfuncties en duidelijke afbakening van de verblijfs- en verkeersruimte.
 • Niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
 • Behoud van de open groene ruimte en zichtassen in overleg tussen gemeente, landbouwers en natuurverenigingen.
 • Strijd tegen zwerfvuil.
 • Opnemen van de mobiliteitsimpact in elke afgeleverde vergunning.
 • Meer zitbanken.
 • Blijvende aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met beperkingen.


Dit zijn de speerpunten van het programma van CD&V Lubbeek. Neem rustig je tijd om het volledige CD&V bestuursprogramma 2019 -2024 door te nemen. Jouw feedback is steeds welkom.