Het bestuursakkoord 2019-2025 van de gemeente Lubbeek.