SAMENAANKOOP VAN STOOKOLIE


zaterdag, 15 juli, 2017
SAMENAANKOOP VAN STOOKOLIE
SAMENAANKOOP VAN STOOKOLIE
 
 
De samenaankoop van stookolie bestond al heel wat jaren bij het vroegere ACV regio Lubbeek met een zomer- en winteractie. Einde 2013 is er een mooie samenwerking tot stand gekomen met bestuur van CD&V Lubbeek. Dit is mede te danken aan de destijds georganiseerde CD&V-energieavonden.
 
Doel
Wij trachten zoveel mogelijk inwoners uit dezelfde streek, en hun familie en kennissen, te verenigen om samen een grote bestelling te plaatsen. Op die manier trachten we een prijsverlaging te bekomen bij verschillende leveranciers uit de streek.
ACV en CD&V Lubbeek treden enkel op als tussenpersoon tussen de groep kopers en de leveranciers. De aanbesteding wordt toegekend aan de laagst biedende, eerlijke leverancier. Tot op dit ogenblik hebben wij steeds een zeer gunstige groepsprijs onder de officiële dagprijs kunnen bekomen bij de firma Bruyninckx - Houtmeyers te Herselt.
De actie is tweemaal per jaar met afsluitdata op 1 januari en op 1 juli.
 
Hierbij enkele cijfers van het bekomen aantal liters en posten sedert januari 2014
Jan. 2014: 15.100 l. - 10 posten
Juli 2014: 46.400 l. - 23 posten
Jan. 2015: 31.319 l. - 19 posten
Juli 2015: 56.000 l. – 29 posten
Jan. 2016: 35.317 l. – 24 posten
Juli 2016: 37.624 l. - 20 posten
Jan. 2017: 35.618 l. - 23 posten
Juli 2017: 54.750 l. - 27 posten
Bv. de dagprijs was bij 2.000 l.: 0,5063 euro incl. btw. Onze prijs was 0,4622 euro incl. btw voor alle posten, ook onder de 2000 l.
 
Bemerking
- Heel wat van de vroegere ACV-klanten zijn overleden of overgeschakeld op aardgas of elektriciteit.
- Het adressenbestand wisselt met winter- en zomerdeelname 
 
Adressen waar bestelling kan gedaan worden 
Salaets Guido: Gellenberg 123, 3210 Lubbeek, 0477 76 72 81.
Vanderhoeft William: Tempelzicht 5, 3210 Linden, 0495 16 22 04
CD&V Lubbeek .cdenvlubbeek@gmail.com