Nieuwsbrief - Juli 2017
CD&V Lubbeek
N°20170715 - 15/07/2017
 
 
De samenaankoop van stookolie bestond al heel wat jaren bij het vroegere ACV regio Lubbeek met een zomer- en winteractie. Einde 2013 is er een mooie samenwerking tot stand gekomen met bestuur van CD&V Lubbeek. Dit is mede te danken aan de destijds georganiseerde CD&V-energieavonden.
 
Doel
Wij trachten zoveel mogelijk inwoners uit dezelfde streek, en hun familie en kennissen, te verenigen om samen een grote bestelling te plaatsen. Op die manier trachten we een prijsverlaging te bekomen bij verschillende leveranciers uit de streek.
ACV en CD&V Lubbeek treden enkel op als tussenpersoon tussen de groep kopers en de leveranciers. De aanbesteding wordt toegekend aan de laagst biedende, eerlijke leverancier. Tot op dit ogenblik hebben wij steeds een zeer gunstige groepsprijs onder de officiële dagprijs kunnen bekomen bij de firma Bruyninckx - Houtmeyers te Herselt.
De actie is tweemaal per jaar met afsluitdata op 1 januari en op 1 juli.
 
Hierbij enkele cijfers van het bekomen aantal liters en posten sedert januari 2014:
jan. 2014: 15.100 l. - 10 posten
juli 2014: 46.400 l. - 23 posten
jan. 2015: 31.319 l. - 19 posten
juli 2015: 56.000 l. – 29 posten
jan. 2016: 35.317 l. – 24 posten
juli 2016: 37.624 l. - 20 posten
jan. 2017: 35.618 l. - 23 posten
juli 2017: 54.750 l. - 27 posten
Bv. de dagprijs was bij 2.000 l.: 0,5063 euro incl. btw. Onze prijs was 0,4622 euro incl. btw voor alle posten, ook onder de 2.000 l.
 
Bemerking
- Heel wat van de vroegere ACV-klanten zijn overleden of overgeschakeld op aardgas of elektriciteit.
- Het adressenbestand wisselt met winter- en zomerdeelname.
 
Adressen waar bestelling kan gedaan worden:
Salaets Guido: Gellenberg 123, 3210 Lubbeek, 0477 76 72 81.
Vanderhoeft William: Tempelzicht 5, 3210 Linden, 0495 16 22 04.
CD&V Lubbeek: cdenvlubbeek@gmail.com
 

HERAANLEG VOETPADEN NACHTEGALENSTRAAT TE LINDEN
Op de gemeenteraad van woensdag 28 juni 2017 werd het bestek voor de heraanleg van de voetpaden in de Nachtegalenstraat te Linden goedgekeurd. Het is goed even terug te gaan in de geschiedenis tot 1984 (33 jaar geleden!), meer bepaald naar het verslag van de subcommissie verkeersveiligheid Linden op datum van 6/9/1984.
 
Oud-schepen CD&V Jules De Bent maakte deel uit van deze vergadering.
De bedoeling van deze vergadering was een inventaris op te maken van punten waar zich problemen stellen en van punten waar de gemeente van plan is werken uit te voeren.
Voor de Nachtegalenstraat was de conclusie:
- overdreven snelheid (slechts 5% respecteert het toenmalige snelheidsregime van 60 km per uur en 15% overschrijdt 90 km per uur).
- veel fietsverkeer naar Leuven en terug.
- voetverkeer moet op de weg omwille van de slechte toestand van de voetpaden.
 
Op dat moment was de gemeente Lubbeek niet van plan werken uit te voeren. Het enige wat op de 33 voorbije jaren is gebeurd is de invoering van de bebouwde kom over heel de lengte van de Nachtegalenstraat, d.w.z. een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Als fietser mag je naast elkaar fietsen maar mag je niet parkeren op de verhoogde berm.
Voor de voetgangers is er op al die jaren niets gerealiseerd om hen veilig langs de drukste verbindings-as tussen Lubbeek en Leuven te laten stappen.
 
Als schepen van openbare werken ben ik blij dat aan deze gevaarlijke toestand eindelijk een eind zal komen : tussen de Korenbloemstraat en de Jan Davidtsstraat komt een voetpad in beton.
Dit kadert in onze beleidsvisie om jaarlijks 400.000 euro vrij te maken voor buitengewoon onderhoud van de wegenis, waaronder uiteraard ook de voetpaden horen.
 
De geraamde kostprijs is 346.580,91 euro. Interleuven is de architect en zal de opdracht gunnen bij wijze van een openbare aanbesteding op nationaal niveau.
De werken starten nog in het najaar 2017.
 
Paul Duerinckx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
De gemeente Lubbeek heeft op 23 december 2015 beslist een kadercontract af te sluiten met FED-net v.z.w., met als doel de pastorie te Linden te verkopen.
FED-net v.z.w. staat voor Federatie voor advies en objectieve verkoop van onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen.
 
In de periode van december 2015 tot nu heeft de gemeente een opdrachtfiche ingevuld.
Op basis daarvan stelt FED-net v.z.w. een instelprijs voor, dit na marktbevraging bij landmeters, notarissen en vastgoedmakelaars.
 
Op de gemeenteraad van 28 juni 2017 werd de instelprijs van 330.000 euro goedgekeurd.
Als schepen bevoegd voor de erediensten en voor het gemeentelijk patrimonium, ben ik blij dat de pastorie - nota bene een beschermd gebouw met beschermde tuin - eindelijk te koop wordt gesteld. Persoonlijk hoop ik dat de verkoop nog vóór eind december 2017 kan afgerond worden.
 
Paul Duerinckx
 

Kalender

woensdag, 4 oktober, 2017
Info-avond: Vernieuwd sociaal beleid met Jo Vandeurzen en Hugo Simoens
zaterdag, 14 oktober, 2017
Op de koffie met Koen Geens, in Vilvoorde, zaal De Met
vrijdag, 26 januari, 2018
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 26 januari 2018 in zaal Libbeke, Lubbeek