Nieuwsbrief 2016 09 01 test
CD&V Lubbeek
N°20160901 - 01/09/2016
 
 
Andries Hofkens
Voorzitter CD&V Lubbeek
 
Op dinsdag 1 maart was het dan zover: de Lubbeekse CD&V trok naar de stembus. Deze keer niet voor een gemeentelijk mandaat, maar voor hun eigen partijbestuur. Naast het stemmen was het ook en vooral een blij weerzien van enthousiaste partijleden. Ellen Lammens werd bevestigd in haar functie als voorzitter van onze ruime jongerenafdeling. Daarnaast werden Marleen Deputter en Gerard Janssens met een overtuigende stemming verkozen als voorzitter van respectievelijk Vrouw & Maatschappij en de Senioren.
 
 
 
Die avond kreeg ik van onze leden eveneens het vertrouwen om de komende drie jaar het voorzitterschap van onze afdeling op te nemen. Meer nog dan de stemming zelf, waren de reacties op mijn motivatie en verkiezing bijzonder hartverwarmend en ondersteunend … zoals dat past binnen een partij die werkt aan een warm Lubbeek.
 
De komende drie jaar zal er alvast werk gemaakt worden van een afdeling met visie die er staat, die er goesting in heeft en die dat breed uitdraagt. Met het sterke team van vandaag is het succes verzekerd.
 
Twee woorden van dank, waarvan de eerste uitgaat naar onze leden voor het vertrouwen en waarvan de tweede uitgaat naar Jozefien, Marijke, Katrien, Jaak en Jan voor hun inzet in het kernbestuur.
 
Hopelijk tot op één van onze activiteiten!
 
Warme groeten,
Andries
aehofkens@yahoo.com
0498/345.271
 


 Wil je een mailtje sturen naar Andries, klik hieronder

Lees meer ›

Gerard Janssens, voorzitter CD&V-senioren
 

 
CD&V-senioren zijn politiek actieve zestigplussers die actief betrokken willen zijn bij het maatschappelijk gebeuren, die zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging en partij.  Voor de senioren worden tweemaandelijks door CD&V nationaal themadagen  georganiseerd en ook op regionaal vlak zijn er een aantal bijeenkomsten. De CD&V-senioren van Lubbeek zullen ook lokaal een aantal activiteiten inrichten.
 
 

Lees meer ›


Marleen Deputter, voorzitter CD&V
Vrouw & Maatschappij
 

Ik woon in Linden, waar ik ben geboren en getogen. Ik ben actief in de vrouwenbeweging. Ik organiseer graag en breng graag mensen samen. Als voorzitster van Vrouw en Maatschappij Lubbeek wil ik me inzetten voor een Lubbeek waar iedereen zich welgekomen voelt en zich aangesproken voelt om “uit haar of zijn kot” te komen en mensen te ontmoeten. Want waar mensen samen komen, ontstaan sterke ideeën, sterke banden en sterke verhalen. Vrouw en Maatschappij Lubbeek wil meeschrijven aan sterke verhalen.
 
 

Ellen Lammens,
voorzitter Jong CD&V
 

Als gemeenteraadslid was ik de voorbije jaren al bezig met het belang van de jongeren in Lubbeek.
De komende 3 jaar en zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal mijn taak als jongerenvoorzitter nog belangrijker worden.
Zo willen we ervoor zorgen dat jongeren kansen krijgen binnen CD&V en dat er jonge accenten in het beleidsplan komen.
Daarnaast zullen we ons jaarlijks kindercarnaval blijven organiseren, een populaire activiteit voor jong en oud.
 
 
 
BERMBEHEER IN LUBBEEK

Dit is een Nieuwsbericht

lubbeek.cdenv.be/nieuws/2016-09-01-bermbeheer-in-lubbeek

 

Wist je dat ...

*het schepencollege volop inzet op investeringen.  De grootste investeringspost ligt bij wegen en infrastructuur;
zo wordt er elk jaar 400 000 euro voorzien voor het herstel van de Lubbeekse wegen.
Tevens wordt er een moderne bibliotheek en een polyvalente zaal gebouwd

* we ook inzetten op onze jeugd. Er werd steun verleend aan jeugdlokalen van de   Sint-Martinusscouts en KLJ, Chiro Nemas en Chiro Crescendo. Ook worden de scholen van Binkom en Pellenberg aangepakt.

* schepen van Financiën en Begroting, Jo Pierson, er samen met de rest van het college voor zorgt
dat de belastingen niet stijgen en
dat de schuldgraad noch de leninglast verhoogt tov het vorige bestuur.

 


Wist je dat ...

het OCMW 192 mensen voorziet van een voedselpakket?
Dat zijn 192 Lubbekenaren die een extra duwtje in de rug krijgen.


OCMW-voorzitter Hugo Simoens zoekt binnenkort vrijwilligers om hier in de toekomst mee te helpen.
Hou zeker het gemeentelijk infoblad in het oog!

 

Kalender

woensdag, 4 oktober, 2017
Info-avond: Vernieuwd sociaal beleid met Jo Vandeurzen en Hugo Simoens
zaterdag, 14 oktober, 2017
Op de koffie met Koen Geens, in Vilvoorde, zaal De Met
vrijdag, 26 januari, 2018
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 26 januari 2018 in zaal Libbeke, Lubbeek