2. Een economisch gezonde gemeente:

 

Uitgangspunt:

Een leefbare gemeente heeft een gezonde economische basis nodig. Daarom hebben we aandacht voor de lokale middenstand, ondernemingen en werkgelegenheid.

 

Hoe realiseren?

2.1. Voor KMO’s en zelfstandigen:

-         Een efficiënte dienstverlening aanbieden via een ondernemingsloket

-         Dat een eerste hulplijn is bij vergunningsaanvragen

-         En de rol opneemt van een centraal infopunt

-          Duidelijke en rechtvaardige belastingen, die zoveel mogelijk resultaatsafhankelijk zijn

-         Nodige rechtszekerheid bieden via het ruimtelijk structuurplan en voorzien in bedrijfsterreinen

-         Via een KMO – raad overleggen met de plaatselijke middenstand en ondernemers.

-         Stimulansen voorzien voor sociale economie

-         Creatieve economie – synergie tussen traditionele sectoren (landbouw, industrie en diensten) en de cultuursector

-         Samenwerking met de instellingen van de KUL op grondgebied van de gemeente (Sint – André en kliniek Pellenberg)

 

1.2  Land- en tuinbouw:

-         We beogen een dynamisch plattelandsbeleid en een duurzame land- en tuinbouw.

-         Daartoe organiseren we met de land- en tuinbouwers en hun organisaties overleg via een landbouwraad

-         Besteden we in de ruimtelijk uitvoeringsplannen voldoende aandacht aan land- en tuinbouwers

-         Worden gronden in het bezit van gemeente en OCMW verpacht aan ACTIEVE land- en tuinbouwers

-         Begeleiden we land- en tuinbouwers bij veranderende regelgeving (bv. Milieuvergunningen)

-         Ondersteunen we bedrijven en samenwerkingsverbanden bij innovatieve projecten

-         Betrekken we land- en tuinbouwers bij het beheer van kleine parkgebieden, wegbermen, trage wegen, ijzelbestrijding …

 

1.3  Toerisme versterkt een gemeente:

-         Een toeristisch attractieve gemeente schept kansen voor de lokale ondernemers, bevolking en de gemeente

-         Vereist een goed onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, goede weg bewijzering en kampeerfaciliteiten

-         We laten het toeristisch beleid van de gemeente aansluiten op de toeristische streekvisie

-         Promotie van onze streekproducten

-         Citymarketing

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.