Agenda commissie beleidsdomeinen van 10 april 2018
Provincie Vlaams-Brabant Lubbeek, 2018-04-04
AGENDA COMMISSIE BELEIDSDOMEINEN VAN 10 APRIL 2018

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de commissie bestuurs-en beleidszaken, financiën, vrije tijd, burgerzaken, leefomgeving en onderwijs, die zal plaatsvinden op dinsdag 10 april 2018 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De leden van de commissie die niet kunnen aanwezig zijn hebben de mogelijkheid zich te laten vervangen door een ander lid van de lijst waarop zij verkozen zijn, door tijdig een volmacht over te maken aan de voorzitter voor de aanvang van de zitting.

Agendapunten:
Openbare zitting

Stafdiensten

Secretariaat
1. Notulen commissie - Goedkeuring 13 maart 2018
2. PBE - Jaarvergadering 15 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
3. IGO Lokaal - Algemene vergadering 22 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
4. RIOBRA - Jaarvergadering 22 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
5. Intergas - Jaarvergadering 8 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten
6. IGS Hofheide - Algemene vergadering 27 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten

Leefomgeving
Gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming
7. Politiereglement "Ophaling huishoudelijk afval" - Opheffing beslissing gemeenteraad 29 juni 2016 en goedkeuring reglement
Bestuurs- en beleidsondersteuning

Archief
8. Kennisname schenkingen aan gemeentearchief

Financiën
9. Belastingreglement op afgifte administratieve stukken: aanpassing
10. Retributiereglement voor de verkoop van huisdierstickers
11. Gemeentelijke toelage aan het Atelier voor Muziek en Woord vzw - Goedkeuring definitieve rekening 2017 en vaststelling definitieve toelage 2018

De Voorzitter,
Raf De Canck

Samenstelling commissie:
 Davy Suffeleers
 Hedwig Vebeke
 Tom De Winter-Pieters
 Marina Stas
 Ellen Lammens
 Herman Vangilbergen
 Jan Van Brusselt
 Pascale Alaerts
 Walter Vangoidsenhoven
 Fons Creuwels
 Georges Ons, lid met raadgevende stem

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.