HERAANLEG VOETPADEN NACHTEGALENSTRAAT TE LINDEN


vrijdag, 14 juli, 2017
HERAANLEG VOETPADEN NACHTEGALENSTRAAT TE LINDEN
HERAANLEG VOETPADEN NACHTEGALENSTRAAT TE LINDEN
 
Op de gemeenteraad van woensdag 28 juni 2017 werd het bestek voor de heraanleg van de voetpaden in de Nachtegalenstraat te Linden goedgekeurd. Het is goed even terug te gaan in de geschiedenis tot 1984 (33 jaar geleden!), meer bepaald naar het verslag van de subcommissie verkeersveiligheid Linden op datum van 6/9/2017.
 
Oud-schepen CD&V Jules De Bent maakte deel uit van deze vergadering.
De bedoeling van deze vergadering was een inventaris op te maken van punten waar zich problemen stellen en van punten waar de gemeente van plan is werken uit te voeren.
Voor de Nachtegalenstraat was de conclusie:
- overdreven snelheid (slechts 5% respecteert het toenmalige snelheidsregime van 60 km per uur en 15% overschrijdt 90 km per uur).
- veel fietsverkeer naar Leuven en terug.
- voetverkeer moet op de weg omwille van de slechte toestand van de voetpaden.
 
Op dat moment was de gemeente Lubbeek niet van plan werken uit te voeren. Het enige wat op de 33 voorbije jaren is gebeurd is de invoering van de bebouwde kom over heel de lengte van de Nachtegalenstraat, d.w.z. een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Als fietser mag je naast elkaar fietsen maar mag je niet parkeren op de verhoogde berm.
Voor de voetgangers is er op al die jaren niets gerealiseerd om hen veilig langs de drukste verbindings-as tussen Lubbeek en Leuven te laten stappen.
 
Als schepen van openbare werken ben ik blij dat aan deze gevaarlijke toestand eindelijk een eind zal komen : tussen de Korenbloemstraat en de Jan Davidtsstraat komt een voetpad in beton.
Dit kadert in onze beleidsvisie om jaarlijks 400.000 euro vrij te maken voor buitengewoon onderhoud van de wegenis , waaronder uiteraard ook de voetpaden horen.
 
De geraamde kostprijs is 346.580,91 euro. Interleuven is de architect en zal de opdracht gunnen bij wijze van een openbare aanbesteding op nationaal niveau.
De werken starten nog in het najaar 2017.
 
Paul Duerinckx