Ontdek de CD&V mensen in uw gemeente


Andries Hofkens
Gemeenteraadslid
Politieraad
Afdelingsvoorzitter
Lees meer
Paul Duerinckx
1ste Schepen
Schepen van Openbare Werken, Patrimonium, Mobiliteit, Erediensten, Begraafplaatsen
Lees meer
Jo Pierson
4de Schepen en Schepen van Financiën en Budget, Economie, Internationale Samenwerking en Communicatie.
Lees meer
Hugo Simoens
OCMW-voorzitter
6de Schepen en Schepen van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Senioren, Gelijke kansen
Gemeenteraadslid
Lees meer
Marina Salaets - Stas
Voorzitter Gemeenteraad,
Politieraad
Lees meer
Herman Vangilbergen
Fractieleider Gemeenteraad,
lid van het Kernbestuur
Lees meer
Ellen Lammens
Voorzitter Jong CD&V afdeling Lubbeek
Gemeenteraadslid
Ondervoorzitter CD&V Lubbeek
Lees meer